Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – Kết (1)

Chương kết – 1:

Tuệ Tịch nghe nói Trình Mạc muốn đi can ngăn Võ Lâm Minh tấn công Thủy Nguyệt giáo, không cảm thấy hứng thú mấy.

Trình Mạc hỏi: “Ngươi không đi?”

Tuệ Tịch ngồi trên ghế đá trong sân, ngưỡng người ra sau dựa vào bàn đá, nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, đáp: “Không đi.”

Trình Mạc muốn nói lại thôi. Continue reading

Advertisements