Nông Hộ Nhất Nhị Sự – Lãng Lãng Minh Nhật

6742a47fjw1eimn7vtstlj205k07saa0

Tên truyện: Nông Hộ Nhất Nhị Sự

Tác giả: Lãng Lãng Minh Nhật

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, chủ công, xuyên việt, chủng điền, ấm áp, 1X1.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

Editor: Peas


VĂN ÁN:

Nhà giàu mới nổi Tống Thiêm Tài vừa qua ba mươi tuổi sinh nhật liền xuyên vào người một thư sinh nghèo túng.

Có thê tử, nhưng bỏ trốn theo kẻ khác; Có huynh trưởng, nhưng không phải ruột thịt; Có tẩu tử, nhưng hận hắn không chết.

Vốn khôn khéo như Tống Thiêm Tài cũng phải than lỗ, lỗ thật!

Chẳng qua, nhìn nhi tử khờ dại đáng yêu, song thân vô cùng từ ái.

Tống Thiêm Tài miễn miễn cưỡng cưỡng cảm giác hắn cũng không tính lỗ hết sạch.

Thế nhưng, bạch nhãn lang vẫn phải trị, ngày làm nông cũng có thể sống có tư có vị.


┃Mục lục┃

1、Xuyên việt

2、Tỉnh lại